Продължете към съдържанието
 

Социален проект
в подкрепа на хората
със Синдром на Даун

 
 

учим и се развиваме

 

готвим се за реалния живот

 

хубаво ни е да сме заедно

 
 
Комплексът ДаунТаун
01

за нас

„ДаунТаун“ е проект за приобщаващо обучение на деца и младежи със Синдрома на Даун от област Бургас.  

Работим с децата и техните семейства в защитена среда, като прилагаме съвременни методи, с участието на нидерландски социални работници с богат професионален опит.

Създаваме среда, в която децата, техните родители, социалните работници, местният бизнес, неправителствените организации и държавата работят заедно, за да създадат устойчив модел за пълноценен живот и трудова реализация на хората със Синдром на Даун в България.

 

02

дейности

Работим с деца и младежи със Синдром на Даун и с техните семейства

 
 
Социални умения

Децата усвояват важни умения за общуване, социален живот и екипна работа.

 
Трудови умения

Децата се учат на основни трудови умения, отговорност, последователност и уважение към труда на другия.

 
Творчество

Децата развиват творческите си заложби и са стимулирани да се изразяват чрез изкуство.

 
Заедност

Родителите и семействата участват пълноценно в индивидуалното развитие на децата си и споделят знания и опит помежду си.

 

Началото: първата работилница ДаунТаун

https://youtu.be/UzCKl51RXco
 
03

екип

С нас работят професионалисти, които споделят опита си и любовта си към децата.
 
Пламен Сивов

координатор

Зорница Попова

социален асистент

Радослава Лалчева

експерт-консултант

Фреди Уулс

експерт-консултант

 
04

от основателя

Как се роди идеята за ДаунТаун
 
 

В опит да се противопоставя на недъгавостта на съществуващите стандарти в училището и ресурсните институции, започнах да обмислям възможности за реализиране на смесен образователен, социален и трудов модел за Светли и връстниците му със синдром на Даун. Съчетаването на подходящи образователни подходи, изкуство, спорт, забавление и труд от ранна възраст; всички тези дейности, обединени около функциониращ бизнес-модел, създава съвсем реална възможност тези деца и младежи, достигайки етап на трудоспособност, да се окажат по мярка на трудовия пазар, благодарение на усилията, положени в така създадената защитена, но реална работна среда.

Феодора

Феодора Иванова

Основател на ДаунТаун, майка на Светли

 
05

можете да ни подкрепите

За нашата работа разчитаме на подкрепата на организации, фирми и частни лица. Подкрепете ни, ако:
 
 
Гледате напред

Подкрепата на ДаунТаун не е благотворителност, а умна инвестиция в бъдещето на децата.

 
Очаквате професионализъм

В нашата работа използваме и развиваме съвременни, научно-базирани и проверени методи за личностното и интелектуалното развитие на децата и младежите.

 
Вярвате в равните възможности

Подходите, които прилагаме, акцентират върху възможностите и способностите, а не върху уврежданията и ограниченията.

 
 
Очаквате резултати

Работата ни е обвързана с конректни, измерими резултати, основани на индивидуален план за развитието на всяко дете.

 
Очаквате отчетност и прозрачност

Всяка финансова и материална подкрепа за ДаунТаун подлежи на редовна и прозрачна отчетност.

 
Вярвате в нашата кауза

Хората със Синдром на Даун могат да бъдат пълноценни членове на нашето общество.

 

Започнете сега

 
06

блог

Развитие на проекта, новини, анонси, вдъхновения и полезна информация
 
В търсене на таланта, или повече за историята на „ДаунТаун“

Пламен Сивов, директор на фондация „ДаунТаун“, сподели в ефира на “Нашият ден“ важната м…

Предай доброто нататък

По повод 21 март – световен ден на хората със синдром на Даун ДаунТаун провежда кампания &#822…

21 март – ден на хората със синдром на Даун

21 март е световен ден на хората със синдром на Даун. Датата е избрана не случайно – 21-вият д…