Продължете към съдържанието

Социален проект
в подкрепа на хората
със Синдром на Даун

учим и се развиваме

готвим се за реалния живот

хубаво ни е да сме заедно

Комплексът ДаунТаун
01

за нас

„ДаунТаун“ е проект за приобщаващо обучение на деца и младежи със Синдрома на Даун от област Бургас.  

Работим с децата и техните семейства в защитена среда, като прилагаме съвременни методи, с участието на нидерландски социални работници с богат професионален опит.

Създаваме среда, в която децата, техните родители, социалните работници, местният бизнес, неправителствените организации и държавата работят заедно, за да създадат устойчив модел за пълноценен живот и трудова реализация на хората със Синдром на Даун в България.

02

дейности

Работим с деца и младежи със Синдром на Даун и с техните семейства

Социални умения

Децата усвояват важни умения за общуване, социален живот и екипна работа.

Трудови умения

Децата се учат на основни трудови умения, отговорност, последователност и уважение към труда на другия.

Творчество

Децата развиват творческите си заложби и са стимулирани да се изразяват чрез изкуство.

Заедност

Родителите и семействата участват пълноценно в индивидуалното развитие на децата си и споделят знания и опит помежду си.

Началото: първата работилница ДаунТаун

03

екип

С нас работят професионалисти, които споделят опита си и любовта си към децата.
Пламен Сивов

координатор

Зорница Попова

социален асистент

Радослава Лалчева

експерт-консултант

Фреди Уулс

експерт-консултант

04

от основателя

Как се роди идеята за ДаунТаун

В опит да се противопоставя на недъгавостта на съществуващите стандарти в училището и ресурсните институции, започнах да обмислям възможности за реализиране на смесен образователен, социален и трудов модел за Светли и връстниците му със синдром на Даун. Съчетаването на подходящи образователни подходи, изкуство, спорт, забавление и труд от ранна възраст; всички тези дейности, обединени около функциониращ бизнес-модел, създава съвсем реална възможност тези деца и младежи, достигайки етап на трудоспособност, да се окажат по мярка на трудовия пазар, благодарение на усилията, положени в така създадената защитена, но реална работна среда.

Феодора

Феодора Иванова

Основател на ДаунТаун, майка на Светли

05

можете да ни подкрепите

За нашата работа разчитаме на подкрепата на организации, фирми и частни лица. Подкрепете ни, ако:
Гледате напред

Подкрепата на ДаунТаун не е благотворителност, а умна инвестиция в бъдещето на децата.

Очаквате професионализъм

В нашата работа използваме и развиваме съвременни, научно-базирани и проверени методи за личностното и интелектуалното развитие на децата и младежите.

Вярвате в равните възможности

Подходите, които прилагаме, акцентират върху възможностите и способностите, а не върху уврежданията и ограниченията.

Очаквате резултати

Работата ни е обвързана с конректни, измерими резултати, основани на индивидуален план за развитието на всяко дете.

Очаквате отчетност и прозрачност

Всяка финансова и материална подкрепа за ДаунТаун подлежи на редовна и прозрачна отчетност.

Вярвате в нашата кауза

Хората със Синдром на Даун могат да бъдат пълноценни членове на нашето общество.

Започнете сега

06

блог

Развитие на проекта, новини, анонси, вдъхновения и полезна информация
ОБУЧИТЕЛНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

За втора поредна година фондация „ДаунТаун БГ“ обявява обучителна стажантска програма за работа с де…

ДаунТаун Академия – летен лагер-работилница

„ДаунТаун Академия“ е проект на фондация „ДаунТаун БГ“ за социална интеграци…

Абитуриентите от Английската гимназия в Бургас подкрепиха ДаунТаун

На 16 май випуск 2023 на АЕГ в Бургас организираха благотворителен концерт, средствата от който са п…